Tags Human

Tag: human

มีเพียงร้อยละ 82 ของดัชนีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาเซียน (Human Development Index หรือ HDI) ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากความตึงเครียดและเข้มงวดทางสังคม และการเมือง AJC กล่าวในเรื่องการศึกษาใหม่เกี่ยวกับการค้าว่าด้วยบริการด้านสุขภาพและบริการสังคมในอาเซียน

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--3 มีนาคม 2563 ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (AJC) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของอาเซียนและญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวเพิ่งตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพและบริการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการค้า...

Most Read