Tags Google

Tag: google

APRU เผยแพร่รายงาน AI เพื่อความดี โดยร่วมกับองค์กร ESCAP ของสหประชาชาติและ Google

รายงานเรียกร้องให้ใช้นวัตกรรม AI เพื่อช่วยการฟื้นตัวหลังโควิต ฮ่องกง--(บิสิเนสไวร์)--10 พ.ย. 2563 ...

Most Read