Tags 20200220005312

Tag: 20200220005312

การศึกษาของ HKBU เผยอีโมติคอนส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้า

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--20 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันสัญลักษณ์รูปแสดงอารมณ์หรืออีโมติคอนได้รับความนิยมพุ่งสูงขึ้นและขยายเข้าไปอยู่ในวงการการค้าเป็นที่เรียบร้อย แต่อีโมติคอนในความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์นี้ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าหรือไม่ ในงานวิจัยชิ้นใหม่ Dr. Shirley Xueni Li และ Prof. Kimmy...

HKBU Study Reveals How Emoticons Are Shaping Perceptions of Customer Service

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Feb. 20, 2020 With their skyrocketing popularity, it is inevitable that emoticons...

Most Read