Tuesday, February 19, 2019

TECH

AJWELP ให้การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพสตรีสตาร์ทอัพในประเทศสมาชิกอาเซียน

โตเกียว--(บิสิเนสไวร์)--19 กุมภาพันธ์ 2019 ศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น ASEAN-Japan...

การขยายตัวของการผลิตของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสเอื้อต่อพลเมืองเศรษฐกิจ

ลอนดอน--(บิสิเนสไวร์) --19 กุมภาพันธ์ 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสเผยการคาดการณ์เชิงบวกสำหรับภาคการผลิต  หลังจากการเยี่ยมชมห้าโรงงานภายในประเทศ รัฐบาลรายงานว่าแผนอุตสาหกรรมและการคาดการณ์บ่งชี้ถึงการเติบโตของการแข่งขันในปีหน้า  การผลิตเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการผลิตและความแข็งแกร่ง ...

PEOPLE