HomeTechnologySangfor Newsletter นำเสนองานวิจัยของ Gartner® ชื่อ The Cloud Strategy Cookbook 2564

Sangfor Newsletter นำเสนองานวิจัยของ Gartner® ชื่อ The Cloud Strategy Cookbook 2564

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–11 พ.ค. 2565

Sangfor Technologies ผู้จำหน่าย IT Infrastructure และโซลูชั่นด้านความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity และ Cloud Computing Sangfor ได้ทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราทั่วโลกสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัยและง่ายขึ้น

Cloud Strategy Cookbook 2021 โดย Gartner เป็นการจัดเตรียม “Virtual Template” ให้กับ Infrastructure พื้นฐานและ Operation manager สำหรับการจัดทำเอกสารการวางกลยุทธ์ระบบคลาวด์ที่ดี ซึ่งจะตอบคำถาม “อะไร” และ “ทำไม” ที่เกี่ยวข้องกับการ Implement และ การนำระบบคลาวด์ไปใช้

งานวิจัยของ Gartner พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ ดังนี้

  • องค์กรที่ไม่มีการวางกลยุทธ์ระบบคลาวด์ (Cloud Strategy) จะมีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มี Cloud Stategy
  • มีการวางกลยุทธ์ระบบคลาวด์  (Cloud Strategy) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการจัดลำดับความสำคัญในการวางกลยุทธ์อื่น ๆ ได้ เช่น การวาง Data center, การจัดการระบบ Security รวมไปถึงออกแบบสถาปัตยกรรมของ Cloud
  • องค์กรมักไม่มีการวาง Exit strategy แม้ว่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ Cloud Strategy

Cloud Strategy Cookbook ให้คำแนะนำและ Guidelines สำหรับผู้นำด้าน Infrastructure and Operation (I&O) ในการสร้างแผนกลยุทธ์ระบบคลาวด์ “ที่เป็นปัจจุบัน” สำหรับการย้ายขึ้นระบบคลาวด์และแผนการ Implement ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจหลัก (Core business strategy) อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางของ Cloud Strategy Cookbook แบ่งแผนกลยุทธ์ระบบคลาวด์ออกเป็น 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(Executive Summary), แนวทางพื้นฐาน(Baselines), การระดมสมอง(Brainstorming), หลักการ(Principles) และคลังทรัพยากร(Inventory) รวมถึงการปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และองค์ประกอบที่สนับสนุน

เพื่อให้ตอบโจทย์ The Cloud Strategy Cookbook  Sangfor Newsletter สามารถช่วยตอบคำถามเรื่องการ implement ระบบคลาวด์ “อย่างไร” ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอวิธีการการเตรียมตัวก่อนย้ายไปยังระบบคลาวด์ เพื่อทำให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

  • การระบุวัตถุประสงค์ในการนำระบบคลาวด์ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้นำด้าน infrastructure and operation (I&O) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
  • เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล องค์กรควรเริ่มที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ รวมไปถึงเริ่มที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจหลัก(Core business)
  • การเลือก Cloud partner ที่มีประสบการณ์และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายส่วนเกิน(unexpected costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ implementation and operation (I&O)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลรายงานของ Gartner เพิ่มเติมได้ที่ Sangfor Newletter คลิก ที่นี่

แหล่งที่มา: Gartner Research Note

The Cloud Strategy Cookbook G00741474 เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยนักวิเคราะห์: David Smith

GARTNER เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. เท่านั้น

และ/หรือ สงวนลิขสิทธิ์ให้บริษัทในเครือที่สหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศใช้ได้เท่านั้น

Sangfor Managed Cloud Services

Sangfor Managed Cloud Services มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ Public Cloud ด้วยความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย(security), การควบคุม(control) และ Professional service โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Private Cloud ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดเล็ก(SME)

Sangfor ให้บริการ Distributed Data Centers ให้กับลูกค้าทั่วโลก ด้วย Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) รวมถึง Dedicated resource/Data security และการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบกับด้วย security responsibilities model แบบใหม่ กล่าวได้ว่าเป็น Local Public Cloud ที่มีความปลอดภัยไม่ต่างจาก Private Cloud เลยทีเดียว

เปลี่ยนมาใช้ Sangfor Managed Cloud Services เพื่อทำให้องค์กรของท่านมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sangfor Managed Cloud Services

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.sangfor.com.

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005142/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

Sunny Sun

marketing@sangfor.com

+8675586560605

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments