Home General News การมีส่วนร่วมเชิงรุกในห่วงโซ่มูลค่าโลกเป็นเส้นทางการพัฒนาที่แนะนำเพื่อสปป. ลาว กล่าวรายงานโดยศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น เผยแพร่วันนี้

การมีส่วนร่วมเชิงรุกในห่วงโซ่มูลค่าโลกเป็นเส้นทางการพัฒนาที่แนะนำเพื่อสปป. ลาว กล่าวรายงานโดยศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น เผยแพร่วันนี้

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–31 มีนาคม 2564

สปป. ลาว เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับการผลิตที่ด้อยพัฒนา ประเทศจำเป็นต้องได้รับเทคโนโลยีและความรู้เพิ่มเติมในด้านการเกษตร การผลิตและการบริการทางด้านการผลิต โดยการขยายมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs) กล่าวคือห่วงโซ่มูลค่าโลกในอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper5/) เผยแพร่โดยศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (AJC) วันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210330006159/en/

“Global Value Chains in ASEAN: Lao People’s Democratic Republic” is available for download on AJC website. (Graphic: Business Wire)

 “ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ AJC (กราฟิก: Business Wire)

รายงานนี้ยังจัดทำขึ้นในบริบทของการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตญี่ปุ่น – ลาว

การมีส่วนร่วมของ GVC อยู่ในระดับต่ำดังที่แสดงโดยการมีส่วนแบ่งเนื้อหาจากต่างประเทศหรือมูลค่าเพิ่มจากต่างประเทศ (FVA) เพียงเล็กน้อยในมูลค่าการส่งออกรวม ซึ่งมีเพียง 6% มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ (DVA) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 เนื่องจากผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรเป็นฐาน (เช่น แร่ทองแดง ไฟฟ้า) และไม่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากบริษัทต่างประเทศ

สปป. ลาว ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีสินค้าที่ผลิตได้จำกัด ภาคการผลิตเป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมของ GVC แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ตามมาด้วยภาคการสกัด (เกษตรกรรมและเหมืองแร่) จากนั้นภาคการบริการ การมีส่วนร่วมที่ต่ำใน GVC แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศยังไม่ถึงขั้นตอนการผลิตทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเหมือนในประเทศสมาชิกอาเซียนขั้นสูงหลายประเทศ

ประเทศไทย จีน และเวียดนาม เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในลาว FVA ในขณะที่สหภาพยุโรป (EU) และญี่ปุ่นมีบทบาทน้อยกว่า ประเทศเหล่านี้ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของลาวที่รวมอยู่ในสินค้าส่งออกของประเทศอื่น ๆ (DVX) ส่วนแบ่งเล็กน้อยของ FVA บ่งชี้ว่าสปป. ลาวนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับการผลิตน้อยลง และเพื่อการบริโภคมากขึ้น บริษัทที่ตั้งอยู่ในสปป. ลาวที่เกี่ยวข้องกับ GVC ยังมีจำนวนจำกัด

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ GVC และการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปในเชิงบวก การมีส่วนร่วมใน GVC เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของลาวแข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายการมีส่วนร่วมของ GVC และยกระดับอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริมปัจจัยการมีส่วนร่วมที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ โลจิสติกส์ นโยบาย ความสามารถในการเข้าถึงตลาด และแรงงานและการระดมทุน เพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทั่วถึง รัฐบาลควรปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน

หากต้องการรับชมและดาวน์โหลดรายงาน โปรดไปที่เว็บไซต์ AJC ด้านล่าง
https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper5/

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210330006159/en/

ติตด่อ:

ASEAN-Japan Centre (AJC) PR Unit
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
TEL: +81-3-5402-8118
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments