งาน TIE 2020 จะแสดงเส้นทางสู่อนาคตที่ชาญฉลาดที่ถูกหลอมมาจากโดยความสามารถในการฟื้นตัวของไต้หวัน

0
700

Logo

ไทเป, ไต้หวัน–(BUSINESS WIRE)– 25 กันยายน 2563

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อเร็ว ๆ นี้ต่อการค้าทั่วโลกและชีวิตประจำวันของเราทำให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการเร่งตัวขึ้น ในขณะเดียวกันสังคมของเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคของ Big Data ไปสู่ Hyper Digitization ดังนั้น เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เตรียมพร้อมรับมือกับเทรนด์เหล่านี้และการเตรียมตัวสู่โลกหลังการแพร่ระบาดของโควิด งาน Taiwan Innotech Expo (TIE 2020) ในปีนี้จึงเน้นถึงเทคโนโลยีการอยู่อาศัยอัจฉริยะล่าสุดที่สามารถจุดประกายจินตนาการใหม่ ๆ โดยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดงานให้เป็นงานแสดงสินค้าระดับโลก TIE ยังคงดึงดูดความสนใจจากนานาชาติในด้านความแข็งแกร่งของไต้หวันว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง งานในปีนี้จะแสดงให้เห็นว่าไต้หวันมีความสามารถในการเผชิญกับวิกฤตโลกและฟื้นตัวคืนได้อย่างไร

พิมพ์เขียวเพื่อโลกที่ดีขึ้นที่พร้อมถูกค้นพบได้ในซุ้มงานสามหัวข้อ

งาน TIE 2020 ที่กำหนดจัดขึ้นที่ Hall 1 ณ Taipei World Trade Center (TWTC) ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 กันยายน   ได้รับการดูแลร่วมกันโดยหน่วยงานของรัฐ 10 หน่วยงานดังต่อไปนี้คือ กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ, กระทรวงแรงงาน, สภาเกษตร, สภาพัฒนาการแห่งชาติ, สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาซินิก้า หรือ  Academia Sinica

ด้วยแนวคิด“ Resilient Taiwan, Smarter Future” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมการจัดงานในครั้งนี้ ผู้จัดงานจึงได้สร้างพาวิลเลียนหรือซุ้มเพื่อจัดงานใน 3 หัวข้อ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ยุคบุกเบิก เทคโนโลยีแห่งอนาคต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรมากกว่า 1,000 รายการ จะถูกจัดแสดงในงานแสดงสินค้าสามวัน การจัดนิทรรศการ การกล่าวสุนทรพจน์นำเสนอประเด็นสำคัญ และการสัมมนาจะถูกถ่ายทอดสดสำหรับผู้ชมจากต่างประเทศ การทัวร์ชมนิทรรศการโดยไกด์จะถูกจัดให้มีขึ้นทั้งในงานและทางรูปแบบออนไลน์ ส่วนอื่น ๆ ของงาน เช่น การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และการประชุมแบบตัวต่อตัวกับซัพพลายเออร์จะสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

TIE แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยของไต้หวัน ไต้หวันกำลังดำเนินการตามนโยบาย New Southbound Policy และกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นโดยการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในภูมิภาคนี้และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในท้องถิ่น  เป้าหมายระยะยาวคือการเปลี่ยนเกาะไต้หวันให้เป็นศูนย์กลาง IP ระหว่างประเทศและส่งเสริมเทคโนโลยีภายในประเทศ

ซุ้ม Pioneering Inventions หรือ ซุ้มสิ่งประดิษฐ์ยุคบุกเบิก ประกาศการมาถึงของ Hyper Digitization

Pioneering Inventions Pavilion หรือซุ้มสิ่งประดิษฐ์ยุคบุกเบิก จะจัดแสดงโซลูชันเทคโนโลยี 105 รายการที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้ภายในห้าปีข้างหน้า โดยซุ้ม หรือ พาวิลเลียนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนย่อย ได้แก่ ไฮเปอร์ออโตเมชั่น อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง การรวมโลกความจริงกับโลกเสมือนจริงเข้าไว้ด้วยกัน และเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพใหม่ ๆ โดยโซลูชันที่แสดงในงานนี้จะนำเสนอในลักษณะที่เน้นย้ำถึงบทบาทของตนในด้านการป้องกันประเทศ การป้องกันภัยพิบัติ การคมนาคมในอนาคต และการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ซุ้มนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์บริการผ่านประสบการณ์แบบเสมือนจริง หรือ VR แบบอินเทอร์แอคทีฟ และห้องออกกำลังกายอัจฉริยะ ฯลฯ อีกด้วย

ซุ้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอการสำรวจสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของ 4Rs (การออกแบบใหม่ การกู้คืน การลดและการนำกลับมาใช้ใหม่ / รีไซเคิล หรือ redesign, recovery, reduce, and reuse/recycle) นิทรรศการที่ซุ้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดแสดงเทคโนโลยีที่อาจนำมาใช้เพื่อสร้างบ้านสีเขียวในอีก 20 ปีข้างหน้า โดย TIE ประจำปีนี้ต้องการนำเสนอระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยเหตุนี้นิทรรศการที่นี่จึงสะท้อนให้เห็นถึงสี่หัวข้อต่อไปนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรามากขึ้นในอนาคต: การเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และความปลอดภัยในที่ทำงาน นอกจากนี้ TIE ยังได้เชิญชวนให้สมาชิกภาคการเกษตรของยุโรปแบ่งปันเทคโนโลยีและประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่ซุ้มการพัฒนาอย่างยั่งยืน พวกเขาจะเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อหารือเกี่ยวกับการริเริ่มด้านการตลาดร่วมกันและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

ซุ้มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเปิดขอบเขตใหม่ในการวิจัยและพัฒนา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราในอนาคตและสามารถกำหนดโลกในรูปแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อน ดังนั้นซุ้มเทคโนโลยีแห่งอนาคตจะแสดงผลการวิจัยและพัฒนาที่สามารถกำหนดทิศทางของภาคเทคโนโลยีในอีก 3-10 ปีข้างหน้า ในการจัดงานซุ้มนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมทรัพยากรจำนวนมากและเชิญนักวิชาการจาก Sinica, กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการมาช่วยในความพยายาม การจัดงานแสดงจะเน้นไปที่การดูแลสุขภาพที่แม่นยำถูกต้อง ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุใหม่ ๆ รวมไปถึง เทคโนโลยี AI และ AIoT ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบของไต้หวันในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับแนวหน้าและการใช้งานในระดับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 การจัดแสดงหลายรายการที่นี่จะสามารถดูได้ทางออนไลน์

พื้นที่นานาชาติที่นำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ณ งานแสดง

การระบาดของโรคครั้งใหญ่นำไปสู่การยกเลิกและเลื่อนงานแสดงสินค้าหลายงานทั่วโลก แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ TIE 2020 โดยงานนี้จะรวบรวมผู้แสดงสินค้า 69 รายจาก 18 ประเทศ ได้แก่ Corning, Cisco, Microsoft, Logitech, Siemens, Nissan และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศเหล่านี้จะจัดแสดงโซลูชันทางเทคโนโลยี 123 รายการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล อุตสาหกรรม 4.0 หุ่นยนต์เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน และการเกษตร

อย่าพลาดฟอรัม IPBC ไต้หวันที่จะจัดขึ้นในช่วงงานนี้

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับ IAM (Intellectual Asset Management) เพื่อจัดงานประชุมฟอรัมเสมือนจริง IPBC Taiwan ในช่วงเช้าของวันที่ 25 กันยายน โดยการประชุมในครั้งนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จับต้องไม่ได้ โดยมี Hitachi, Uber และ MediaTek เป็นหนึ่งในผู้นำ IP ระดับโลกที่จะเข้าร่วมการสนทนาออนไลน์และแบ่งปันกลยุทธ์ของพวกเขา ฟอรัมนี้จะออกอากาศภายในสถานที่จัดงาน TIE 2020 บนเวทีหลักในพื้นที่ C ของ TWTC Hall 1 และผู้ชมสามารถติดตามผ่านการสตรีมสด ขอยินดีต้อนรับทุกคนที่ต้องการจะเข้าร่วม

รายละเอียดของงาน

Taiwan Innotech Expo

วันที่: พฤหัสบดีที่ 24 กันยายนถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

สถานที่: Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1 ชั้นล่าง

เว็บไซต์: https://tie.twtm.com.tw/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005488/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ

Ms. Mavis Chuang

โทร: 886-03-591-7862

yh.chuang@itri.org.tw