Home กสิกรไทยร่วมสมทบทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต จุฬาฯ ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

กสิกรไทยร่วมสมทบทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต จุฬาฯ ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

Logo

กรุงเทพฯ–(THAI BUSINESS NEWS)–5 มิถุนายน 2563

imgนายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารภายใต้โครงการ CU NEX มอบเงิน 200,000 บาท ร่วมสมทบทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ นิสิตที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับทุนผ่าน CU NEX Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทราบผลอนุมัติได้ง่าย ณ อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: