ชีวิตสมรสที่มีความสุข คือ ตัวขับเคลื่อนที่ยังไม่ถูกใช้งานในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของพนักงาน

0
968

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–28 พ.ค. 2563

ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมของสำนักงานที่เหมาะสมเพื่อทำให้พนักงานของพวกเขาทำงานได้ดีที่สุด แต่ก็อาจมีวิธีอื่น ๆ ในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน โดยผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดยศาสตราจารย์ Xu Huang จากคณะวิชาธุรกิจของ Hong Kong Baptist University ชี้ให้เห็นว่ากุญแจสำคัญในการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานให้สูงขึ้นไปอีก ก็คือการลงทุนในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่บ้าน

การวิจัยศึกษาดูว่าการแต่งงานที่น่าพอใจส่งผลกระทบต่อ "ทรัพยากรทางจิตวิทยา" ของพนักงานในการทำงานอย่างไร โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการสร้างสรรค์และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์และที่เป็นนวัตกรรม ทั้งนี้การวิจัยแสดงให้เห็นว่า:

  • พนักงานที่พึงพอใจกับประสบการณ์ชีวิตสมรสของพวกเขาจะมีการนำทรัพยากรทางจิตวิทยาในเชิงบวกมาใช้ในการทำงานด้วย
  • เมื่อคู่สมรสของพนักงานมีความสุข ผลกระทบเชิงบวกที่ล้นมานี้ (spillover effect) จะยิ่งเด่นชัดและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน
  • เรื่องนี้เป็นจริงเฉพาะกับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่ำกว่าเท่านั้นเนื่องจากพนักผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงอยู่แล้ว ไม่ได้ใช้ทรัพยากรความคิดสร้างสรรค์ที่อิงจากคุณภาพชีวิตสมรส
  • การสมรสกับคู่สมรสที่ไม่พอใจชีวิตสมรส และที่มีความใกล้ชิดฉันคู่รักน้อยกว่านั้น จะกระทบต่อทรัพยากรด้านจิตใจของพนักงานมาก สิ่งนี้บ่งชี้ว่าคู่รักมีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และชีวิตสมรสที่มีคุณภาพสูงนั้นก็เอื้อต่อการสร้างสรรค์ในที่ทำงาน

เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสามารถเป็นแหล่งของความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้เมื่อมีการสนทนาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน การจัดให้มีนโยบายที่เหมาะกับครอบครัวโดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสมรสสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อองค์กร นี่คือวิธีต่าง ๆ ในการสนับสนุนความสัมพันธ์ของพนักงานของคุณและการปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในที่ทำงาน:

  • พิจารณานโยบายที่เหมาะสำหรับครอบครัวเป็นการลงทุนเชิงนวัตกรรม – การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในชีวิตสมรสเป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างความสร้างสรรค์ในที่งานสำหรับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อย ดังนั้นการจัดทำนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวเพื่อช่วยชีวิตสมรสของพนักงาน ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถเชิงนวัตกรรมขององค์กร โดยอาจมีการสนับสนุนที่หลากหลายซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการให้หยุดวันครบรอบการสมรส หรือบริการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ เป็นต้น
  • โครงการสังเกตความต้องการของคู่สมรสในการสร้างสมดุลชีวิตในและนอกการทำงาน – การศึกษานี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว การศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารอาจต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคู่สมรสของพนักงานที่เป็นเป้าหมายในระหว่างที่มีการพัฒนาความสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ในสถานการณ์นี้การพัฒนาระบบสำหรับการสื่อสารซึ่งกันและกัน และการรับข้อเสนอแนะอาจมีความจำเป็นอย่างมาก
  • ให้ความสัมพันธ์กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า – นักวิชาการเคยสำรวจกลยุทธ์ที่เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สูงแล้ว แต่ยังไม่ได้ศึกษาหนทางปฏิบัติที่ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ในหมู่พนักงานที่ความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า ทรัพยากรทางจิตวิทยาจากการสมรสที่น่าพอใจช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานให้กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อย แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงอยู่แล้ว เพราะพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักจะชอบที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์อยู่แล้วซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรด้านจิตวิทยาจากการสมรสที่ดี พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อยมักต้องการทรัพยากรเหล่านี้ให้ทำงานได้ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ https://bus.hkbu.edu.hk.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200528005452/en/

ติดต่อ:

HKBU School of Business

Eva Sham

อีเมล: Evasham@hkbu.edu.hk

โทร: +852 3411 5558