มูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบาบริจาคเครื่องมือการแพทย์ให้กับสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0

Logo

หางโจว จีน–(บิสิเนสไวร์)–19 มี.ค. 2563

มูลนิธิแจ็ค มา และมูลนิธิอาลีบาบาได้ประกาศการบริจาคเวชภัณฑ์แก่สี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทางมูลนิธิได้ติดต่อกับรัฐบาลมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์เพื่อเสนอบริจาคเวชภัณฑ์  เป้าหมายของมูลนิธิคือการช่วยประเทศเหล่านี้ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 โดยเตรียมให้การสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่นกัน

ทางมูลนิธิแจ็ค หม่าได้เกล่าวว่า “เราได้ร่วมมือกับเพื่อนบ้านในเอเชียของเราเพื่อต่อสู้กับ COVID-19  เราและมูลนิธิอาลีบาบาจะส่งหน้ากาก 2 ล้านชุด ชุดตรวจโรค 150,000 ชุด ชุดป้องกัน 20,000 ชุด และชุดป้องกันหน้า 20,000 ชุดไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศเอเชียอื่นๆ ในอนาคต  เอเชียสู้ๆ!”

ทางมูลนิธิได้บริจาคเวชภัณฑ์หลังจากที่ได้ตีพิมพ์คู่มือดิจิตอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา  คู่มือนี้แบ่งปันบทเรียนที่สำคัญและประสบการณ์จากแพทย์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และพนักงานที่โรงพยาบาลจีนแห่งหนึ่งที่เป็นแนวหน้าของการรักษา COVID-19 และได้ช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรค

อ่านที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200319005410/en/

ติดต่อ:

Rico Ngai (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
Alibaba Group
+852 9725 9600
rico.ngai@alibaba-inc.com

Adam Najberg (ทั่วโลก)
Alibaba Group
+852 5474 3262
adam.najberg@alibaba-inc.com