โครงการ JENESYS 2019 ชุดที่ 22 ของญี่ปุ่น เชื่อมมิตรภาพกับอาเซียน

0
133

Logo

ธีม; การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ 4 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ประเทศ: ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

โตเกียว–(บิสิเนสไวร์)–04 ก.พ. 2563

ตัวแทนยี่สิบท่านจาก 4 ประเทศในแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) มีกำหนดการเยี่ยมญี่ปุ่นในวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมมิตรภาพ “JENESYS 2019” ของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ของญี่ปุ่น (MOFA)  ผู้เข้าร่วมคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมจะได้เยี่ยมชมโตเกียว คานากาว่า และโทยามะเพื่อรับประสบการณ์โครงการนานาชาติภายใต้หัวข้อ“การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสำหรับ 4 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง”  ในโตเกียว ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น และร่วมสังเกตสิ่งเครื่องมือบำบัดของเสียเพื่อเรียนรู้การริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและระบบโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่น  ในโทยาม่า ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้พวกเขาจะได้รับประสบการณ์โฮมสเตย์เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของญี่ปุ่น  ในคานากาว่า ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับการริเริ่มนวัตกรรมสีเขียวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นหลัง

ด้วยโครงการนี้ เราหวังว่ามิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นกับแต่ละประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นและผู้เข้าร่วมจะได้แบ่งปันประเด็นและการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นหลังจากที่ได้กลับไปยังประเทศของพวกเขา

[เพื่อการอ้างอิง] โครงการเชื่อมมิตรภาพของญี่ปุ่น JENESYS 2019

โครงการนี้รับเชิญผู้ที่มีความสามารถและภารกิจในการส่งข้อความระหว่างญี่ปุ่นและประเทศและภูมิภาคของเอเชียและโอเชียเนียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นการเมือง เศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นโยบายต่างประเทศ ฯลฯ ของญี่ปุ่น  นอกจากนี้เป็นการค้นพบผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำพาข้อความของญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่นๆ และขยายรากฐานทางการทูตของญี่ปุ่นโดยให้ผู้ได้รับคัดเลือกได้กระจายข้อมูลเกี่ยวกับจุดยืนทางการทูต ประเด็น และแง่มุมอื่นๆ ของญี่ปุ่น

(ตารางการเดินทาง)

อังคาร 4 กุมภาพันธ์

 • เดินทางมาถึงญี่ปุ่น
 • ปฐมนิเทศ
 • [บรรยาย] กระทรวงการต่างประเทศ
 • [สังเกตการณ์วัฒนธรรม] พระราชวังอิมพีเรียล, การเรียนรู้วัฒนธรรมที่ JP Tower Museum Intermediatheque JP

พุธ 5 กุมภาพันธ์

 • [บรรยาย] กระทรวงสิ่งแวดล้อม (เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น)
 • [สังเกตการณ์] พิพิธภัณฑ์ไฮโดรเจนโตเกียว (Tokyo Suiso-miru)

พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์

 • เดินทางจากโตเกียวไปโทยามะ
 • [บรรยาย] Toyama City (เรื่อง SDGs เมืองอนาคต TOYAMA)
 • [สังเกตการณ์] Toyama Light Rail Co., Ltd.

ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์

 • [โครงการแลกเปลี่ยน] Toyama University
 • [บรรยาย] ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโทยามะ

เสาร์ 8 กุมภาพันธ์

– [สังเกตการณ์/บรรยาย] พิพิธภัณฑ์โรค Itai-itai

– [โฮมสเตย์] พิธีต้อนรับ

อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์

 • โฮมสเตย์ (พิธีอำลา)
 • เดินทางจากโทยามะไปยังโตเกียว

จันทร์10 กุมภาพันธ์

 • [บรรยาย] Kawasaki City (เรื่องโครงการวัตกรรมเมือง Kawasaki City สีเขียว)
 • [สังเกตการณ์] สถาณฝังกลบขยะเมืองโตเกียว

อังคาร11 กุมภาพันธ์

 • [บรรยาย] พิพิธภัณฑ์นิเวศ NPO Tamagawa
 • เวิร์กชอป
 • การรายงาน

พุธ 12 กุมภาพันธ์

 • เดินทางกลับ

อ่านฉบับที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200203005846/en/

สอบถามเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานดำเนินการ JENESYS 2019 ASEAN + Timor-Leste
ฝ่ายดำเนินงาน JTB Kasumigaseki
ติดต่อ: Junji Mise(Mr.), Yutaka Shintani(Mr.), Emi Sendoda(Ms.)
โทร: +81 3-6737-9447 วันธรรมดา: 9:00-18:00น. (หยุดวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด)
อีเมล: jenesys2019asean@jtb.com