ฟูจิ ซีร็อกซ์ เตรียมยุติข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

0
606

Logo

  • ข้อตกลงด้านเทคโนโลยี ที่ครอบคลุมถึงการอนุญาตเรื่องแบรนด์และเทคโนโลยี พื้นที่ในการทำตลาดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2564
  • ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะยังคงเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ต่อไปแม้ข้อตกลงจะสิ้นสุดลง

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–16 มกราคม 2563

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด ได้ตัดสินใจยุติข้อตกลงด้านเทคโนโลยีกับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ตามข้อตกลงหมดอายุใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้แจ้งให้ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ทราบถึงการตัดสินใจครั้งนี้แล้ว ข้อตกลงด้านเทคโนโลยีดังกล่าวครอบคลุมการอนุญาตใช้เทคโนโลยีและแบรนด์ รวมถึงพื้นที่ในการทำการตลาดที่ได้กำหนดให้แต่ละบริษัท

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงทางเทคโนโลยีได้กำหนดพื้นที่ในการขายของแต่ละบริษัทไว้ โดย ฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ฟูจิ ซีร็อกซ์” ขณะที่ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ “ซีร็อกซ์” ในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้การตัดสินใจสิ้นสุดข้อตกลงด้านเทคโนโลยี จะส่งผลให้ข้อกำหนดพื้นที่ในการทำการตลาดสิ้นสุดลง ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการขยายธุรกิจทั่วโลกของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ภายใต้แบรนด์ใหม่

หลังจากข้อตกลงด้านเทคโนโลยีหมดอายุลง ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ฟูจิฟิล์ม บิซิเนส อินโนเวชั่น คอร์ปอเรชั่น” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทจะเร่งเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจด้านการจัดการเอกสารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายโอกาสไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้วางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไปพร้อมกับบริษัทในเครือ ฟูจิฟิล์ม กรุ๊ป ด้วยการเร่งเปิดตัวโซลูชันและบริการต่าง ๆ สู่ตลาดให้มากขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT

 “วันนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ อยู่ในสถานะที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และมีอิสระมากขึ้นในการทำธรุกิจในระดับโลก” Kouichi Tamai ประธานและผู้แทนคณะกรรมการ ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ กล่าว “การประกาศสิ้นสุดข้อตกลงทางเทคโนโลยีกับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในวันนี้ จะทำให้หลังจากเมษายน 2564 เป็นต้นไป ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะใช้เทคโนโลยีของเราเอง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับเทคโนโลยีของบริษัทในเครือ ฟูจิฟิล์ม กรุ๊ป เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ใหม่ของเราไปทั่วโลก นอกจากนี้ การที่บริษัท ฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าของทั้งหมดตามที่ประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วยทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในแง่ของการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ การสร้างพันธมิตรใหม่ และโอกาสในการเข้าถือครองธุรกิจระดับโลก นี่คือ อีกก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้าของเรา ทั้งลูกค้าปัจจุบันที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและลูกค้าใหม่ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เราจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราแก้ปัญหาด้านความท้าทายทางธุรกิจต่อไป”

ข้อตกลงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงมีผล แม้ข้อตกลงทางเทคโนโลยีจะสิ้นสุดลง ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ และ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงสถานะผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของกันและกันต่อไป

ความเป็นมาของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ฟูจิฟิล์ม กรุ๊ป ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2505 นับตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทด้วยธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้ปฏิวัติการทำงานประเภทสำนักงานมาอย่างต่อเนื่องและยังคงนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน ปัจจุบัน บริษัทเติบโตเป็นธรุกิจมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นกิจการที่ ฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด นับตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา
http://www.fujixerox.com

  • Xerox, Xerox and Design และ Fuji Xerox and Design เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือ เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรือประเทศอื่น ๆ
  • ชื่อบริการและผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเอกสารประชาสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือ เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/52151343/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ
สำหรับสื่อในสหรัฐฯ
Kekst CNC
Ruth Pachman: ruth.pachman@kekstcnc.com
Kimberly Kriger: kimberly.kriger@kekstcnc.com

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อในประเทศที่นอกเหนือจากสหรัฐฯ:
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด
อีเมล: pr@fujixerox.co.jp