กสิกรไทย แจ้งเตือนให้ลูกค้าอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน iOS และ Android เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน K PLUS และใช้งานได้ต่อเนื่อง

0
618

Logo

กรุงเทพฯ–(THAI BUSINESS NEWS)–16 มกราคม 2563

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งให้ลูกค้าอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดของทั้ง iOS และ Android เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ K PLUS และป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อใช้งาน K PLUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยแนะนำให้ลูกค้า K PLUS

อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

หากลูกค้าไม่ทำการอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดจะเกิดผลกระทบ ดังนี้

 • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฏิบัติการ iOS ที่ต่ำกว่า 10.0   ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะยังสามารถใช้งานต่อไปได้ แต่จะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชัน  K PLUS ใหม่ได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ที่จะออกมาในอนาคตได้  
 • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฎิบัติการ Android ที่ต่ำกว่า 6.0 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งาน K PLUS ได้อีกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 ต่อ 03

วิธี

ระบบ iOS

ระบบ Android

ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป

 • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
 • เลือก General (ทั่วไป)
 • เลือก About (เกี่ยวกับ) > ดูที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟต์แวร์)

ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

 • เข้าที่ไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
 • เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)
 • เลือก Software Info. (ข้อมูลซอฟต์แวร์) 
 • ดูที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)

อัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ​

ควรอัปเดตเวอร์ชันระบบปฎิบัติการล่าสุดของสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ

 • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
 • เลือก General (ทั่วไป)
 • เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์)

ควรอัปเดตเวอร์ชันระบบปฎิบัติการล่าสุดของสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ

 • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
 • เลือก Software Update (อัปเดตซอฟต์แวร์)