แถลงการณ์จาก The We Company

0

Logo

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)—17 ก.ย. 2562

The We Company (“บริษัท”) ได้ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้:

“The We Company ตั้งตารอการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเราคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เราขอขอบคุณพนักงาน สมาชิก และพันธมิตรของเราสำหรับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพวกเขา”

การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือการเชิญชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ โดยข้อเสนอหรือการชักชวนที่จะให้ซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ใด ๆ จะถูกปฏิบัติตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 แถลงการณ์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ถูกยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังไม่มีผลบังคับ หลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ถูกขายและไม่สามารถถูกเสนอให้ซื้อได้ก่อนเวลาที่การแถลงการณ์จดทะเบียนจะมีผลบังคับใช้ ท่านสามารถหาสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เมื่อมีการตีพิมพ์แล้วได้ที่ บริษัทของเรา ที่เลขที่ 115 ถนน 18 เวสต์ นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10011

ดูเวอร์ชันที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190916005948/en/

ติดต่อ:

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco

Press@we.co