Homeบริษัทญี่ปุ่นไม่ควรพลาดโอกาสจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุในอาเซียน

บริษัทญี่ปุ่นไม่ควรพลาดโอกาสจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุในอาเซียน

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–3 ก.ย. 2562

อาเซียนกำลังเผชิญกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ได้มีการคาดการณ์ว่าทุกประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละเจ็ดของประชากรมีอายุมากกว่า 65 ปี) ในอีก 20 ปีข้างหน้า  สิงคโปร์และประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้ว  ในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆ เช่นเวียดนามและบรูไนดารุสซาลามก็กำลังเข้าสู่สถานะนี้   มีการคาดการณ์ว่าในปี 2573 ประชากรอาเซียนกว่า 70 ล้านคนจะมีอายุมากกว่า 65 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีสื่อมัลติมีเดีย อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190902005300/en/

The ASEAN 52nd Anniversary Symposium (Photo: Business Wire)

งานประชุมครบรอบ 52 ปีประชาคมอาเซียน (ภาพถ่ายจาก Business Wire)

ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดปัญหาวงกว้างหลายรูปแบบในเรื่องการมีส่วนร่วมทางสังคมและความมั่นคงทางการเงินในกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงการมีระบบประกันสังคมคุณภาพ  สิ่งนี้ก็นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยในภูมิภาคนี้ แนวคิดระดับภูมิภาคกลุ่มแรกประกอบด้วยโครงการส่งเสริมสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Health Initiative) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ การป้องกันโรคและการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ในอาเซียน และโครงการความร่วมมือสากลด้านสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Universal Health Coverage – UHC) ที่เน้นการบริการสำหรับผู้สูงวัยและสนับสนุนโครงการการวิจัยร่วมญี่ปุ่น-อาเซียนและสร้างแนวทางความร่วมมือและกลไกการทำงานร่วมกันในอนาคตเพื่อระบบ UHC ที่ยั่งยืน

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre – AJC) พร้อมกับคณะกรรมการอาเซียนในโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo – ACT) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่นและสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดงานประชุมครบรอบ 52 ปีกลุ่มอาเซียนที่กรุงโตเกียวในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายชาวญี่ปุ่น 180 ราย รวมทั้งเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่นได้รวมตัวกันเพื่อหารือปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นควบคู่กับประชากรสูงอายุในอาเซียน โดยมีนาย Chen Dehai เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีนและนาย Lee Hyuk เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลีเป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวเปิดตัวขึ้นโดยนาย Arifin Tasrif เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศญี่ปุ่นและประธานของ ACT.  Dr. Aladdin D. Rillo รองเลขาธิการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กล่าวปาฐกถาพิเศษที่เน้นถึงความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงความท้าทายใหม่ๆ ในการรวมตลาด เช่นข้อพิพากทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ระหว่างการอภิปราย ศาสตราจารย์ Dr. Keiichiro Oizumi แห่ง Asia University และนาย Eitaro Kojima ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและโอเชียเนีย ฝ่ายวิจัยต่างประเทศขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) กล่าวถึงจำนวนประชากรสูงอายุในอาเซียนและโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่จะลงทุนในบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุและบริการด้านสุขภาพ  ทั้งนี้ Dr. Rillo ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างแนวทางการจัดการประชากรผู้สูงอายุในภูมิภาคด้วยนโยบายเหมาะสมและมาตรการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ รวมถึงการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นาย Masataka Fujita เลขาธิการ AJC กล่าวว่า “การให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสังคมและเศรษฐกิจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน  เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาประชากรสูงวัยได้ แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงจากกลุ่มผู้สูงวัยได้  AJC จะเดินหน้าทำงานร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียน รวมถึงการหารือด้านนโยบายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากญี่ปุ่น”

AJC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นในปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับญี่ปุ่น  AJC ได้จัดงานประชุมครบรอบอาเซียนตั้งแต่ปี 2560 เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งอาเซียน เปิดโอกาสให้หน่วยงานในอาเซียนรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นได้หารือเกี่ยวกับกิจการปัจจุบันของภูมิภาคอาเซียน

เว็บไซต์ทางการของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น: https://www.asean.or.jp/en/

แหล่งที่มาของบทความ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190902005300/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre
Junko Nukiyama
TEL +81-3-5402-8118
FAX +81-3-5402-8003
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp
1F, Shin Onarimon Bldg., 6-17-19 Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments