ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นความกังวลอันดับแรกสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

0
424

Logo

ผลสำรวจของ Internet Society บ่งบอกถึงความกลัวหลายรูปแบบในโลกออนไลน์

สิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–26 กรกฎาคม 2017

Internet Society วันนี้ได้เผยแพร่ผลการสำรวจประจำปีเรื่องประเด็นนโยบายอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นความกังวลอันดับแรกสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาค ตามด้วยการเข้าถึง การปกป้องข้อมูล การเชื่อมต่อ และความเป็นส่วนตัว  ความกังวลนี้ชี้ให้เห็นถึงความกลัวที่ผู้คนมีเวลาใช้งานออนไลน์

ผลการค้นพบที่สำคัญ:

·  ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นความกังวลอันดับแรกสำหรับผู้ใช้

·  หากไม่มีการปกป้องข้อมูลออนไลน์อย่างเพียงพอ ผู้หญิงจำนวน 50% และผู้ชายจำนวน 40% กล่าวว่าไม่น่าจะใช้บริการธนาคารออนไลน์และบริการทางการเงิน และทั้งหญิงและชายประมาณ 40% ไม่น่าจะใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและร้านค้าออนไลน์

·  ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 70% รู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไม่ได้รับความคุ้มครองเพียงพอทางออนไลน์    อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 60% เชื่อว่าพวกเขาไม่มีความรู้และเครื่องมือเพียงพอที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

·  ทั้งผู้หญิง (91%) และผู้ชาย (89%) รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจในการเปิดเผยข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิตทางออนไลน์

"การที่อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต องค์กร รัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ จึงจำเป็นที่จะทำเข้าใจถึงความท้าทายที่ภูมิภาคนี้เผชิญอยู่  ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างเครือข่ายและระบบที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้และทักษะในการใช้บริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย  การกระทำเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการออนไลน์และความไว้วางใจของพวกเขาในอินเทอร์เน็ต” Rajnesh Singh ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Internet Society กล่าว

ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์:

ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจากปีก่อนที่เคยเป็นอันดับสองโดยการเข้าถึงเป็นข้อกังวลอันดับหนึ่ง  ในปี 2016 กฎหมายที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขและกฎหมายใหม่ได้ถูกตราขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลในประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะในจีน เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย

ผู้ใช้กว่า 60% ทราบถึงนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่มีการประกาศใช้โดยรัฐบาลของตนในปีที่ผ่านมา  ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดเผยว่ากฎหมายส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่จะรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ การเข้าถึง ความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูล ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ประเด็นกังวลใจสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ผู้หญิง 63% และผู้ชาย 72%) เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเห็นพ้องกันว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการควบคุมมากขึ้นในปีที่ผ่านมา  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความกังวลต่อประเด็นต่อไปนี้:

·  ความจำเป็นที่จะต้องควบคุมข่าวปลอม

·  การเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นซึ่งละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

·  การเพิ่มการเซ็นเซอร์และการปิดกั้นเว็บไซต์ซึ่งมีผลต่อเสรีภาพในการแสดงออก

·  การขาดการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์

ความเชื่อใจในอินเทอร์เน็ต:

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองทางออนไลน์และลังเลที่จะใช้บริการที่ไม่มีการรับประกันความเป็นส่วนตัว  ข้อกังวลเหล่านี้มีนัยสำคัญต่อบริการออนไลน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ บริการสาธารณะ และสังคมออนไลน์ด้วย

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (55%) ระบุว่าไม่น่าจะใช้บริการออนไลน์หากไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่  หากไม่มีการปกป้องข้อมูลออนไลน์อย่างเพียงพอ ผู้หญิง 50% และ ผู้ชาย 40%  กล่าวว่าไม่น่าจะใช้บริการธนาคารออนไลน์และบริการทางการเงิน และหญิงและชายประมาณ 40% ระบุว่าไม่น่าจะใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและร้านค้าออนไลน์ .

ความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์:

ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 70% รู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไม่ได้รับความคุ้มครองเพียงพอทางออนไลน์  อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 60% เชื่อว่าพวกเขาไม่มีความรู้และเครื่องมือเพียงพอในการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ (90%) รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารและบัตรเครดิตทางออนไลน์  ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความไว้วางใจกับบริการดั้งเดิมเช่นธนาคาร ผู้มีอำนาจของรัฐ และสถาบันสุขภาพ แต่ไม่ค่อยเชื่อใจผู้ให้บริการออนไลน์

"ผู้ใช้ต้องการรับทราบข้อมูลและต้องการควบคุมการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน  องค์กรภาครัฐและเอกชนที่รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ในการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว  นอกจากนี้ รัฐบาลในภูมิภาคควรเริ่มพิจารณาบทบัญญัติใหม่ ๆ เช่น 'สิทธิที่จะถูกลืม' รวมถึงการริเริ่มการปฏิรูประบบดิจิทัลด้วย” นาย Singh กล่าวเสริม

สำหรับการสำรวจแบบเต็มโปรดไปที่: https://www.internetsociety.org/doc/APACSurvey.

เกี่ยวกับ Internet Society

Internet Society (ISOC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยผู้บุกเบิกด้านอินเทอร์เน็ต เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่มุ่งสนับสนุนพัฒนาการที่เปิดกว้าง วิวัฒนาการ และการใช้อินเทอร์เน็ต  Internet Society ร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ผ่านชุมชนสมาชิกทั่วโลกในการส่งเสริมเทคโนโลยีที่รักษาความปลอดภัยให้กับอินเทอร์เน็ตและสนับสนุนนโยบายที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน  Internet Society เป็นที่ตั้งขององค์กร Internet Engineering Task Force (IETF)

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170725006658/en/

ติดต่อ:

Rice Communications for The Internet Society
Nicholas Leong/Joel Lah
+65 3157 5676
teamisoc@ricecomms.com