บริษัท Dole Food Company Inc. แถลงการณ์เรื่องการได้รับคำยินยอมเพื่อการแก้ไขแล้ว และการหมดอายุของการรับการยินยอมแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ หุ้นมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 7.25% ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2025

0
283

Logo

เวสท์เลก วิลเลจ, แคลิฟอร์เนีย.–(BUSINESS WIRE)–7 กรกฎาคม 2017

บริษัท Dole Food Company, Inc. ("Dole") ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้รับคำยินยอมทั้งหลาย ("Requisite Consents") ตามที่ได้ขอให้มีการยินยอมเพื่อการแก้ไขที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ("การขอให้มีการยินยอมให้มีการแก้ไข หรือ Consent Solicitation") เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบางอย่าง ("การแก้ไขเพิ่มเติม") ในสัญญา Indenture ลงวันที่ 6 เมษายน 2017 ระหว่าง Dole กับ ผู้ค้ำประกันทั้งหลาย และ Wilmington Trust, National Association ในฐานะทรัสตี (“ทรัสตี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 7.25% ที่มีกำหนดครบในปี 2025 ("หุ้น" ) ("สัญญา Indenture") ตามเงื่อนไขและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน "หนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข หรือConsent Solicitation Statement" ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2017 ("หนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข")

การเปิดรับการส่งคำยินยอมให้มีการแก้ไขหมดอายุลงในเวลา17:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2017 ("เวลาหมดอายุ") โดยจะต้องค่าธรรมเนียมการยินยอม (ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข) ให้กับผู้ถือใบหุ้นที่ได้จัดส่งการให้คำยินยอมอย่างถูกต้อง และที่ไม่ได้เพิกถอนการยินยอม (ตามที่กำหนดไว้ในตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข) ก่อนเวลาหมดอายุตามความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไขภายใต้เงื่อนไข "การยินยอมให้มีการแก้ไข – คือการยอมรับความยินยอมโดย Us  และการชำระค่าธรรมเนียมการยินยอม" ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การบรรลุเป้าหมายของการเสนอขายหุ้นที่ผ่านการรับรอง (ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Indenture )

Dole เสนอให้ทำเป็นเอกสารสัญญาเสริมเพื่อให้เกิดผลต่อการแก้ไข ("ข้อผูกมัดเพิ่มเติมครั้งแรกในสัญญา Indenture") โดยข้อผูกมัดเพิ่มเติมครั้งแรกจะผูกพันผู้ถือครองหุ้นและผู้รับโอนทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ส่งคำยินยอมด้วย

ตัวแทนที่ดำเนินการชักชวนเกี่ยวกับการขอให้มีการยินยอม ได้แก่ บริษัท Morgan Stanley & Co. LLC ท่านอาจส่งคำถามเกี่ยวกับการชักชวนขอความยินยอมไปยัง Morgan Stanley & Co. LLC, จ่าหน้าถึงแผนก: Liability Management Group หมายเลขโทรศัพท์ (800) 624-1808 (หมายเลขโทรฟรี) หรือที่เบอร์ (212) 761-1057 โดยGlobal Bondholder Services Corporation ทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูล และตัวแทนการจัดทำรายงานในการเชื่อมโยงกับการให้ขอความยินยอม การขอสำเนาเพิ่มเติมของหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข สามารถส่งไปยังตัวแทนข้อมูลที่หมายเลข (866) 470-3900 (หมายเลขโทรฟรี), (212) 430-3774 (ธนาคารและนายหน้า) (collect) หรือ ที่contact@gbsc-usa.com

ประกาศนี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการซื้อหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ การให้ความยินยอมที่เกิดขึ้นตามผลจากหนังสือคำขอให้มีการยินยอมแก้ไข และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย "แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ การแถลงการณ์เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารโดยทั่วไป และจะสามารถระบุได้โดยการใช้คำต่าง ๆ เช่น "อาจ" "จะ" "คาดว่า" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "คาดการณ์" และสำนวนที่คล้ายกันนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเป็นเหตุให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่กล่าวถึง ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ การตอบสนองของตลาดต่อความกดดันด้านปริมาณอุตสาหกรรม สินค้า วัตถุดิบ และราคา; การจัดหาและการกำหนดราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในประเทศกำลังพัฒนา ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โควตาภาษีและการกระทำของรัฐบาลอื่น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ Dole จะรวมอยู่ในคำชี้แจงการยินยอมและเอกสารที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับดังกล่าว

สามารถดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20170707005133/en/

ติดต่อ:

บริษัท Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY