Aspect Software ได้รับการยกย่องโดย Frost & Sullivan ให้ เป็นองค์กรยอดเยี่ยมระดับโลกแห่ งปี 2016 ในด้าน software การวางระบบ Workforce Opti mization

0
1878

Logo

         สิงคโปร์–(บิสิเนส ไวร์)–5 กันยายน 2016

         – Aspect ได้รับการยกย่องในด้านการตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคต ซึ่งเป็นเจ้าแรกในการนำนวัตกรรมโซลูชั่นส์ Workforce Optimization หรือการสร้างประโยชน์สูงสุดจากแรงงานออกสู่ตลาด

         – การสร้างความผูกพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและการทำให้เกิดแรงจูงใจที่พบใน chatbot ที่ชื่อ Mila รวมถึงการออกแบบ EQ Workforce Optimization ของ Aspect เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับวงการ

         Aspect Software ผู้ให้บริการชั้นนำในโซลูชั่นส์ด้านความผูกพันธ์กับลูกค้าแบบครอบคลุมครบวงจร การสร้างประโยชน์สูงสุดจากแรงงาน และด้านการให้บริการตนเอง วันนี้ประกาศได้รับรางวัลบริษัทระดับโลกแห่งปีใน (Workforce Optimization หรือ WFO) โดย Frost & Sullivan โดย Frost & Sullivan ต้องการให้บริษัทแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการเติบโต นวัตกรรม และความเป็นผู้นำ

         รางวัลนี้ได้ถูกมอบให้ Aspect ด้วยเหตุผลที่ว่า บริษัทมีศักยภาพและความสามารถในด้าน WFO อย่างลึกซึ้ง ประกอบกับมีการให้บริการดูแลช่วยเหลือลูกค้าที่เยี่ยมยอด และมีการสร้างประโยชน์จากแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น การที่บริษัทนั้นได้รับการตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของ Frost & Sullivan ในครั้งนี้

         “มาตรฐานหนึ่งที่ WFO ของ Aspect เหมาะสมคือมิติที่ลึกซึ้งในการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันรายอื่นโดยเฉพาะในขอบเขตของความยืดหยุ่นและความง่ายต่อการใช้งาน” Nancy Jamison ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์หลักในด้านการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล ของ Frost & Sullivan กล่าว “Mila ซึ่งเป็น chatbot (ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ได้) ที่ไว้บริการตนเองสำหรับการใช้งานนั้น เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดที่ทำให้ Aspect เป็นผู้นำแนวหน้าในนวัตกรรม WFO มีการพัฒนาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สนองต่อความต้องการของลูกค้า”
 

img         Aspect ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลนี้จากปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่หลากหลาย ของตัวโซลูชั่นส์ EQ Workforce Optimization ของ Aspect ซึ่งรวมถึง: 
         • การเปิดตัวของ Aspect Mila ซึ่งเป็น chatbot แบบบริการตนเองสำหรับแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Aspect ในการตอบโจทย์ความคาดหวังของกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y ในการออกแบบ Mila นั้น Aspect ได้มุ่งไปที่ความคาดหวังที่ตรงกับผู้ใช้งานในปัจจุบัน “รู้จักฉัน ให้ฉันใช้แบบ Mobile ได้ ให้ฉันทำเอง ให้ฉันสามารถใช้ Social ได้ ให้เข้ากับชีวิตฉัน ประหยัดเวลาฉัน ให้ฉันฉลาดขึ้น ช่วยให้ฉันค้นพบ”
         • WFO ของ Aspect มีความเหมาะสมในการใช้งานที่ลึกซึ้ง เมื่อเทียบกับผู้แข่งขันรายอื่น โดยเฉพาะในขอบข่ายของความยืดหยุ่นและการใช้งานที่ง่าย รวมถึงความทันสมัย มีสื่อประสานกับผู้ใช้ด้วย widget อย่างเป็นธรรมชาติและปรับใช้ได้ง่ายสำหรับองค์กร
         • การใช้ APIs ของ Aspect ช่วยทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า Aspect นั้นมีการขับเคลื่อนด้วย API และมีการปรับใช้งานตามองค์กรต่างๆ ได้ง่าย โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวหลัก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้กับตลาดของ WFO ที่มีการปรับใช้ได้ง่ายตามความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในการใช้งานกับเซ็นเตอร์ของตน
         • ธุรกิจ WFO นั้นแข็งแกร่งมาก มีการเติบโต YoY 104% ในการใช้ผลิตภัณฑ์ในครึ่งปีแรกของปี 2016 และมีมากกว่า 2/3 ของการใช้ใหม่ในระบบ cloud-based ในปี 2016 

         “หัวใจหลักของ EQ WFO ของ Aspect คือมีฟีเจอร์การใช้งานที่เป็นผู้นำในตลาด ซึ่งรวมถึงความสามารถในการใช้งานเคลื่อนที่และบริการตนเอง อีกทั้งใช้งานได้ง่าย ซึ่งเป็นพันธะสัญญาของ Aspect ในการเป็นผู้ให้บริการ WFO อันดับต้นๆ” Mike Bourke รองประธานกรรมการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปในส่วนของ Workforce Optimization ที่ Aspect กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลบริษัทระดับโลกแห่งปี 2016 ในอุตสาหกรรมการสร้างประโยชน์สูงสุดจากแรงงานโดย Frost & Sullivan ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอของเราเป็นที่ต้องการต่อลูกค้าและสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถให้บริการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของเขา” 

         สามารถอ่านรายงานที่อธิบายเหตุผลของ Frost & Sullivan ในการมอบรางวัลบริษัทระดับโลกแห่งปี 2016 ในอุตสาหกรรมการสร้างประโยชน์สูงสุดจากแรงงานให้กับ Aspect ได้ที่ http://www.aspect.com/globalassets/frost-and-sullivan-workforce-optimization-award-2016-aspect.pdf

         เกี่ยวกับ Frost & Sullivan
         Frost & Sullivan บริษัทในด้าน Growth Partnership ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จสูงสุด ในด้านการเติบโต นวัตกรรม และความเป็นผู้นำ บริการ ‘Growth Partnership’ ของทางบริษัทนั้น ช่วย CEO และทีมสร้างความเติบโตของ CEO ในด้านการรีเสิร์ชและโมเดล ‘best practice’ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งาน การประเมินวัดผล และการใช้กลยุทธ์เพื่อการเติบโตขององค์กร http://www.frost.com

         เกี่ยวกับ Aspect
         Aspect ช่วยองค์กรต่างๆ ทลายกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างผู้คน กระบวนการ ระบบ และข้อมูลต่างๆ โดยให้องค์กรสามารถติดตามและดูแลลูกค้าได้ตลอดเส้นทาง เรามีการพัฒนาการบริหารจัดการการมีปฏิสัมพันธ์ การสร้างประโยชน์สูงสุดจากแรงงาน และความสามารถในการให้บริการตนเองภายในเซ็นเตอร์การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้เราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างดีและต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างการผสานช่องทางทั้งหมดไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง www.aspect.com

         สามารถรับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20160904005044/en/

         ติดต่อ: 
         Aspect Software
         Dennise Recto-Ilicito
         apac.asean@aspect.com