Sir Richard Branson ท้าผู้นำองค์กรธุรกิจเทใจดูแลพนักงาน

0
268

Logo

เมลเบิร์น ออสเตรเลีย — (BUSINESS WIRE) – 8 มี.ค. 2560

Sir Richard Branson ลุกขึ้นท้าผู้นำในองค์กรธุรกิจให้ปรับปรุง ‘สภาวะวิกฤตในที่ทำงานยุคใหม่’ หลังจากที่มีรายงานตัวเลขออกมาว่า ลูกจ้าง 87% อยู่ในภาวะ “แยกตัว” (Disengage) นอกจากนี้ วัฒนธรรมการนั่งเฉย ๆ ประจำที่ทำงานยังถูกนำไปเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานและโรคหัวใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ทาง http://www.businesswire.com/news/home/20170308005155/en/

หากนับเฉพาะในสหรัฐ การแยกตัวของพนักงานคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึงปีละ 5.5 แสนล้านเหรียญ ทำให้ Sir Richard Branson ต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง โดยประกาศอุทิศเวลา 100 วันให้กับโครงการ Virgin Pulse Global Challenge

Virgin Pulse Global Challenge เป็นโครงการของเครือ Virgin Group โดยนอกจากพนักงานของ Virgin Group เองที่เข้าร่วมแล้ว โครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายจะดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพนักงานทั่วโลก ในเวลานี้ บริษัทต่าง ๆ จาก 185 ประเทศได้ลงทะเบียนส่งพนักงานของตนเข้าร่วมภารกิจยกระดับสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการมีส่วนร่วมในองค์กร

Sir Richard Branson จึงเรียกร้องให้ผู้นำในองค์กรธุรกิจ ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และเล็ก ออกมาแสดงความมุ่งมั่นในลักษณะเดียวกับนี้กับบุคลากรของตน   

“ผู้นำที่ดีจริง ๆ จะเชื่อว่า พนักงานของตนต้องมาก่อน สุขภาพและวัฒนธรรมของทีมงานควรมีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดอยู่เสมอ ถ้าคุณดูแลพนักงาน พนักงานก็จะดูแลธุรกิจให้กับคุณ ผมจึงอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านให้มาเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ด้วยกันกับผมเถอะครับ เราต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง!”

Sir Richard Branson เป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจสุขภาพ ในตอนนี้ เขาพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายและกำลังจัดทำวิดีโอเชิญชวนให้คนอื่น ๆ มาเข้าร่วมด้วย

Chris Boyce ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Virgin Pulse กล่าวแสดงความยินดีที่ Sir Richard Branson และ Virgin Group ได้เข้ามามีส่วนในโครงการ

“พวกเราตื่นเต้นจริง ๆ ที่ได้ทราบว่า Sir Richard Branson และเพื่อนร่วมงานใน Virgin Group ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ในปีนี้ เพราะเท่ากับได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันการดูแลสุขภาพในสถานที่ทำงานทั่วโลกด้วย” Chris Boyce กล่าว

“สวัสดิภาพและความเป็นอยู่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ องค์กรหลายแห่งต่างตระหนักดีว่า สุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางสังคมมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนผลประกอบการทางธุรกิจ บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ธุรกิจจะรุ่งได้นั้นต้องอาศัยพนักงานที่รุ่งด้วย”

“Virgin Pulse จึงมีเป้าหมายช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถสร้างวัฒธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความก้าวหน้า หมายความว่า พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุน และได้รับกำลังใจ เพื่อที่จะสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพในทุก ๆ วัน เราจึงอยากจะขอเชิญผู้นำองค์กรธุรกิจทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน

Virgin Pulse Global Challenge จะเริ่มเปิดโครงการในวันที่ 24 พ.ค. จากนั้น Sir Richard Branson พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 400,000 คนจากองค์กร 1,500 แห่งใน 185 ประเทศทั่วโลกจะร่วมออกเดินทางบนเส้นทางสายสุขภาพ ประกอบไปด้วย การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ บริหารจัดการความเครียด นอนหลับอย่างมีคุณภาพ และนิสัยด้านสุขภาพอื่น ๆ โดยสมาชิกจะร่วมมือกันสร้างทีมขึ้นมา ตั้งเป้าหมาย และให้กำลังใจกันและกันให้เลือกทำสิ่งที่ดีต่อสุขภาพในทุก ๆ วัน”

หากองค์กรของท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครได้ทาง globalchallenge.virginpulse.com

โครงการ Virgin Pulse Global Challenge เป็นหนึ่งในโครงการของ Virgin Pulse ที่มีเป้าหมายพัฒนาสวัสดิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นโครงการรูปแบบครบวงจรที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และความบันเทิงเข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในลักษณะของการทำงานเป็นทีมผ่านการเดินทางสมมติ โดยพนักงานจะได้ตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ ติดตามผล และทำเป้าหมายนั้น ๆ ให้สำเร็จ กิจกรรมดังกล่าวยังต่อยอดไปสู่โครงการพัฒนาสำคัญของบริษัท นั่นคือ Virgin Pulse Engage อันเป็นศูนย์รวมการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบองค์รวมที่มีขึ้นในทุก ๆ วัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับวัฒนธรรม ศักยภาพในการทำงาน และผลประกอบการทางธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานสร้างและปลูกฝังนิสัยที่ดี ทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน

เกี่ยวกับ Virgin Pulse

Virgin Pulse เป็นองค์กรในเครือ Virgin Group ของ Sir Richard Branson และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพนักงาน Virgin Pulse ช่วยให้พนักงานสามารถรวมทีมสร้างคณะทำงานที่มีความสุขมากขึ้น สุขภาพดียิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ มีศักยภาพในการทำงานดีขึ้น บริษัทได้พัฒนาแพล็ตฟอร์มทางโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเป็นที่แรก โดยมีความทันสมัยและสามารถส่งมอบประสบการณ์เฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน แพล็ตฟอร์มดังกล่าวจะใช้เกมชักชวนให้ผู้เล่นสร้างนิสัยอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญและวัดผลได้ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและในธุรกิจที่พวกเขาทำงานให้ 

Virgin Pulse ช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการทำงานและในด้านอื่น ๆ ของชีวิตทุกด้าน เท่ากับช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย ตลอดจนธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน องค์กรกว่า 2,200 แห่งทั่วโลก รวมทั้งบริษัทที่ติดโผการจัดอันดับ Fortune 500 และ Best Places to Work ด้วยนั้นต่างเลือกใช้บริการของ Virgin Pulse เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผลักดันการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Virgin Pulse กรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ virginpulse.com

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายสื่อสารมวลชนในภูมิภาคของท่าน

อ่านข่าวจากแหล่งที่มาได้ทาง  businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170308005155/en/

ชมสื่อมัลติมีเดียได้ทาง www.businesswire.com/news/home/20170308005155/en/

ติดต่อ:

Virgin Pulse

เอเชียแปซิฟิก:
Emma Nguyen, +61 3 9536 8160
emma.nguyen@virginpulse.com
หรือ
Andrea Maltman, + 61 3 9536 8108
andrea.maltman@virginpulse.com

หรือ
สหรัฐ/แคนาดา:
Elise Meyer,+1 401-680-5920
elise.meyer@virginpulse.com

หรือ
สหราชอาณาจักร:
Charlotte Church, +44 (0) 3304 30 30 43
charlotte.church@viginpulse.com

หรือ
ยุโรป:
Vicky Kummer +41 (0) 44 723 10 77
vicky.kummer@virginpulse.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY