ระบบไฟถนน LED ไร้สายของ MinebeaMitsumi ที่ได้รับการสนับสนุนโดย NTT Com ได้รับรางวัลเป็นโครงการเมืองชาญฉลาดโดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา

0
250

Logo

โตเกียว–(บิสิเนส ไวร์)–28 กุมภาพันธ์ 2017

NTT Communications Corporation (NTT Com) ผู้ให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของ NTT (NYSE: NTT) ประกาศวันนี้ว่าระบบที่มีประสิทธิภาพสูงของไฟถนน LED สร้างโดย MinebeaMitsumi Inc. และได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายโลกและบริการคลาวด์จาก NTT Com นั้นได้รับรางวัลพิเศษจากรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 รางวัลนี้ให้เนื่องจากการที่โปรเจ็กต์ได้ให้การป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อมต่อกัมพูชาโดยการลดการใช้พลังงาน

ระบบไฟถนน LED ของ MinebeaMitsumi นี้ได้รับการเชื่อมต่อไร้สายโดยฟังก์ชั่นที่ชาญฉลาด เช่นเซนเซอร์การจอด และมิเตอร์แบบไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายโลกและบริการคลาวด์จาก NTT Com ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไป 70% เมื่อเปรียบเทียบกับไฟแบบ High Intensity Discharge (HID) ดั้งเดิม เนื่องจากการลดการใช้พลังงานและฟังก์ชั่นที่ชาญฉลาด เช่น การดับไฟ รวมถึงการหรี่ไฟบนท้องถนนที่ได้รับการควบคุมแบบไร้สาย

โปรเจ็กต์นี้ได้รับเลือกในเดือนมิถุนายน 2015 เป็นเจ้าแรกที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โปรแกรม Financing Program for Joint Crediting Mechanism (JCM) Model Projects ของญี่ปุ่น โปรแกรมนี้ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยการนำเสนอเทคโนโลยีที่มีคาร์บอนต่ำจากญ๊่ปุ่นสำหรับการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน

NTT Com ยังคงสนับสนุนการเติบโตของสิ่งแวดล้อม IoT ทั่วโลก โดยให้เครือข่าย Arcstar Universal One กับ 196 ประเทศและ Enterprise Cloud บริการที่มีคุณภาพสูงให้กับ 14 ฐานใน 11 ประเทศ  

บริการและผลิตภัณฑ์ที่กล่าวในข่าวนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัท

เกี่ยวกับ NTT Communications Corporation

NTT Communications ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของ NTT Communications ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายชั้นนำ Global Tier-1 IP อย่าง Arcstar Universal One(TM) VPN ซึ่งครอบคลุมถึง 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัย 140 แห่งทั่วโลก โซลูชั่นของ NTT Communications ใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัท NTT ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA 

สามารถรับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170227006811/en/

สื่อมวลชนติดต่อ

NTT Communications Corporation

(Mr.) Kota Yamashita, (Mr.) Yuta Imae, +81-3-6700-4010

Public Relations Department

Corporate Planning Division

hodo-cp@ntt.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY